krasnanska-kuria-napojovy-listok-2020_St
krasnanska-kuria-napojovy-listok-2020_St

Vyššie zobrazený nápojový lístok má iba informatívny charakter a nie je záväzný.  Zmena ponuky jedál a cien vyhradená.

Zodpovedná vedúca: Magdaléna Babalová